AIK-Tifo

hemsidan tifo

AIK-Tifo är en fristående grupp som sedan 1999 arbetar för bättre läktararrangemang. AIK-Tifo är såväl organisatoriskt som ekonomiskt oberoende från AIK. Samtidigt som det är en fristående grupp, med egen ekonomi och styrning, så är banden täta till Sol Invictus. Ända sedan grundandet av Sol Invictus har ett av våra viktigaste uppdrag varit att stötta och driva AIK-Tifos arbete framåt. Idag är i princip alla medlemmar i AIK-Tifo även medlemmar i Sol Invictus, även om det inte är något krav.

Tifo är viktigt för AIK. Med dessa arrangemang ger vi spelarna på plan det stöd de så väl förtjänar. Vi vill visa svensk publik vilka som är störst, bäst och vackrast. Men tifoarrangemang skapar även gemenskap på läktaren. Dessutom blir massmedias intresse för AIK än starkare, vilket i sin tur medför fler åskådare på matcherna och fler sponsorer och ännu mer drag kring AIK än vad det redan är. Tifoarrangemangen är även ett viktigt sätt genom vilket klubben kan hyllas och vår historia och värderingar föras vidare och förevigas.

AIK-Tifo är i ständigt behov av pengar. Tifo-arrangemang är dyrt och vore omöjliga att genomföra utan alla AIK:ares bidrag. Det är tack vare ni som skänker pengar som vi ser tifon på våra läktare!

Bidrar ekonomiskt gör du genom att swisha 123 344 34 96  sätta in pengar på AIK-Tifos PG-konto: 189 65 49-1. Du får gärna även skänka mynt och sedlar i hinkarna runt och på våra matcher.

Självklart finns det andra sätt att hjälpa till än att skänka pengar. Lokaler att låna vid tillverkning av tifona är intressant och är du villig att hjälpa till i tillverkandet tas hjälpen emot med glädje. För att få information om tifofix gör du bäst i att ansluta dig till Gnaget Inferno.

 

hemsidan tifo4

hemsidan tifo5

hemsidan tifo7

hemsidan tifo9

hemsidan tifo2

hemsidan tifo10

hemsidan tifo6