Åsikter

Bevarandet av 51-procentsregeln
Elitklubbar får idag drivas som Idrottsaktiebolag där en ideell förening måste äga minst 51% av rösterna i bolaget. Fortfarande har det dock varit klubbens medlemmar som fullt ut haft kontroll över bolaget (AIK Fotboll AB), i vårat fall genom AIK Fotbollförening. Detta är något vi anser vara av yttersta vikt att bevara. Möjligheten att kunna få påverka i sin klubb genom principen ”en man-en röst”, skyddar klubben från att ha ägare som förvandlar klubben till ett underhållningsföretag som inte behöver lyssna på medlemmarnas åsikter.
Exemplen är flera som visar på att ju högre graden business-tänk det finns i en klubb, ju större är risken att det kommer i konflikt med de värden som klubbens supportrar och medlemmar står för.
Sponsorsamarbete är självklart viktigt för klubbarnas ekonomi, och det är viktigt med en bra relation till näringslivet. Men det finns värden inom fotbollen och supporterkulturen som alltid bör respekteras.

Försvara AIK:s traditioner och möjligheterna till en sund och demokratisk fotboll – försvara 51-procentsregeln!

Pyroteknik
Vi erkänner pyrotekniken som en naturlig del av dagens svenska supporterkultur; den måste få förekomma i organiserad form.

Vi inser problematiken i det illegala användandet, där risk för skador och panik lätt kan uppstå. Men tvärtemot de styrande krafterna ser vi här en helt annan lösning på problemet. Utan de förbud som råder – verklighetsfrånvända och satta utan påverkan av representanter från supportersfären (med medföljande repression från ordningsvakter som ytterligare ökar skaderisken och osäkerheten) – skulle detta, ofta farliga, och oorganiserade användande av pyroteknik inte ske.

Vi kämpar aktivt för att pyroteknikanvändning ska tillåtas under organiserade former.

Förbud mot flaggor, banderoller och ramsor
Vi tar avstånd från och vänder oss mot den ökade censuren mot supportrarna. Banderoller, flaggor och till och med skanderandet av vissa ramsor förbjuds och/eller beivras redan idag av både klubbar och förbund. På läktaren måste hela spektrat av en supporters känslor få uttryckas, hur obekvämt det än må vara för spelare, ledning, förbund och övrig publik.
Det tillåtna bör ligga inom gällande lagar, men yttrandefriheten som dessa lagar tillåter har sedan länge inskränkts.

Den kritik och de känslor som tystas på grund av förbuden ökar endast frustrationen hos supportrarna och förstärker ytterligare den osunda maktordningen där supportrar utelämnas i beslutsprocesser.

Bevarandet av ståplats
Ståplatsen är sedan 1992 ett minne blott på Råsunda, dock finns den kvar på många arenor i Sverige, och på de nya arenorna i Malmö och Göteborg kommer det att byggas ståplats på klacksektionerna. Valet att kunna införa eller bevara ståplatsen på klacksektioner bör vara en rättighet. Det har visat sig från flertalet exempel i Tyskland att det går att ha ståplatser med hög säkerhet där möjligheterna att skapa stämning är mycket större. Dagens situation med supportrar som står upp på klacksektioner med fasta stolar (med eller utan ryggstöd) ökar risken för skador och försämrar de fysiska förutsättningarna på läktaren för klacken att vara så sammansvetsad och stämningsskapande som möjligt.

Rätten att stå
Rätten att stå upp och sjunga på matcher bör vara en självklar rättighet för supportrar. Det är viktigt att den försvaras för att värna om en levande supporterkultur och säkra bra stämning på fotbollsarenor. Exempel från utlandet visar hur tvånget att sitta ner på matcher bidrar till att försämra stämningen, likrikta supportrar och inskränka på rättigheten att uttrycka sig fritt inne på arenan. Inga ståförbud finns i Sverige, men det är viktigt att föregå ett sådant förbud, och alltid försvara rätten att kunna stå upp och se på fotboll eller annan idrott.

Media
Vi ser problematiskt på medias ökade makt i Fotbollssverige. I takt med att intresset återigen byggts upp av supportrarna har tv-bolag och andra företag varit där för att profitera på vår sport och på supporterfenomen. Speldagar styckas upp och flyttas ibland med så kort varsel att bortaresande saboteras. Samtidigt har främst medieföretag gjort intrång på läktarkulturen och försöker profitera på den, med desinformation och grova generaliseringar som följd.

Politik
Vi är politiskt obundna och tar avstånd från partipolitiskt, rasistiskt och annat ideologiskt motiverat spridande av propaganda på AIK:s och våra arrangemang.

Biljettprisernas utveckling
Det är viktigt att biljettpriserna hålls på en rimlig nivå. Generellt sett är det på AIK:s matcher en bra prisbild med låga priser på familje- och klackläktare. Men klubbarna måste alltid vara försiktiga med sin prissättning och lyssna på supportrarnas åsikter. Priser höjs alltid i alla delar av samhället, men att besöka en match med sitt favoritlag är något som man inte ska behöva tvingas att välja bort på grund av ett pris. Om Ica höjer sina priser kan vi nästa dag gå till Hemköp, men det valet har man inte i sportens värld. Vi är alltid trogna AIK och den troheten bör skyddas från att utnyttjas av höjda biljettpriser! En klubb bör alltid sträva efter att få fler och högre intäkter utifrån, snarare än att tjäna pengar i för hög grad på något så viktigt som entrépriset.