Sune Reinhold på arenabolagets lönelista

Solnas stadsdirektör Sune Reinhold har tjänat 25 000 kronor i
månaden – sammanlagt minst 600 000 – för uppdrag åt bolagen bakom den nya nationalarenan för fotboll. Ett extraknäck som mörkats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs nedan vad Johanna Graf i oppositionsrådet har att säga. Värt att uppmärksammas tycker vi.

Solnas stadsdirektör Sune Reinhold har haft en extra månadslön från Nationalarenan som mörkats för oss i Kommunstyrelsen. Det avslöjar Dagens Samhälle idag. Det var tvåjournalister som kollade upp ett antal höga tjänstemän och politiker hos bolagsverket som reagerade på att Sveriges näst högst betalda kommundirektör, Solnas starke man Sune Reinhold, plötsligt hade inregistrerat ett aktiebolag, SuRe AB, där han tjänat en jämn klumpsumma, exakt 600 000 kronor, och detta precis i samma veva som Nationalarenans bolag bildades av PEAB, Fotbollsförbundet, Fabege, Jernhusen och Solna stad.

Den enda politiker i Solna som haft insyn i arenans bolag är kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen (M). Han måste kunna svara på vilken inblandning han haft i beslutet att betala Solnas stadsdirektör en extralön på 25 000 kronor varje månad – hittills minst 600 000 kronor. Om detta har Salminen lämnat motstridiga uppgifter till pressen och till oss i kommunstyrelsen. Nu måste alla kort upp på bordet!

Antingen har kommunens ledande politiker Salminen svävat i okunskap om stadsdirektörens lönande bisyssla, eller så har han hållit resten av Kommunstyrelsens ansvariga utanför. Jag vet inte vilket som är värst!

Solnas skattebetalare sitter med hela kommunkassan i pant i detta gigantiska Gökunge-projekt. Vi socialdemokrater anmälde den usla insynen till kommunrevisionen redan när Solna gick in i affären. Revisorerna bekräftade våra farhågor och krävde såväl förbättrad insyn som finansiell riskanalys. Ingetdera har hittills uppfyllts av den moderatledda majoriteten.

Denna ”fotbollens” nationalarena, som nu säger att det inte gör något att AIK inte vill spela på den, har Solna stad beslutat pumpa in 218 300 000 kronor i. (Kommunal kärnverksamhet, någon?) Ändå tycker tydligen (M)ajoriteten att det behövs litet till, och lånar ut Solnas stadsdirektör gratis till att arbeta med arenan som konsult, vid sidan av sitt ordinarie jobb. Men mycket vill ha mer, så stadsdirektören begär ersättning för detta, motsvarande en hel normal månadslön på 25 000 kronor, förutom de 118 000 kronor i månaden han redan tjänar från oss i Solna.

Frågan är nu inte om Sune gjort ett bra jobb eller inte, eller om detta är girighetens ansikte personifierat, utan om den moderatstyrda majoriteten vetat om och godkänt affären?

Hur fria tyglar en tjänsteman får – det är nämligen den politiska ledningens ansvar och ingen annans. Hade jag blivit tillfrågad, vilket jag skulle ha blivit eftersom det är jag, moderata ordföranden och folkpartistiska viceordföranden som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott och är ansvariga för alla viktigare personalfrågor – ja, då hade jag svarat så här.

– Nej, jag röstar emot det. Sune är en driftig tjänsteman med hög kapacitet, men jag tror det blir svårt för honom att hålla isär alla stolar han sitter på i längden. Låt oss använda Sunes kompetens till alla viktiga projekt vi har på gång i Solna kommun istället. Om han sedan någon gång skulle känna att han har för litet att göra, så kan vi då överväga om vi ska hyra ut hans konsulttjänster till någon utomstående part, men då är det kommunens inkomst, inte hans privata. Han har redan väldigt hög lön för sitt heltidsarbete här.

Men det blev jag som sagt inte, tillfrågad alltså. Inte heller när en biträdande stadsdirektör plötsligt anställdes, precis i samband med denna affär. Reinhold hade väl inte så mycket tid över för Solna längre… Egentligen ska man alltså plussa på notan för Solnas skattebetalare med denna vice-direktörslön. Utöver de tvåhundraarton miljoner trehundratrettiofyra tusen kronor som denna gökunge till arenan redan kostat dem. Och detta innan markarbetena avslutats…
http://johannagraf.blogspot.com/2010/03/var-stadsdirektoren-ensam-om-beslutet.html