Rapport från supportermötet

Cirka 80 personer deltog i ett mycket bra möte på tisdagskvällen. I en dryg timme ventilerades åsikter om kris-situationen i AIK Fotboll idag och det som lett fram till den.

Mötet inleddes dock först med informationen att AIK Fotboll AB:s styrelse på tisdagen ställde sina platser till förfogande. Detta är villkorat att det finns konkreta förslag om efterträdare, vilket det i dagsläget finns. Dessa tilltänkta efterträdare har också varit i kontakt med AIK Fotboll AB:s nomineringskomitté.
Påtryckningarna från supportrarna gav alltså resultat och innebär att vi nu gemensamt i alla de avslutande matcherna kan fokusera på att sjunga fram laget i den viktiga bottenstriden. Med början i hemmamatchen mot Kalmar blir det full fokus på att stötta och sjunga fram spelarna. Det planeras även storsamlingar på träningarna innan Helsingborg hemma och djurgårdsderbyt (söndag 26/9 och lördag 2/10).

Men det påtalades dock att detta inte innebär att vi kan ”sänka garden” utan måste fortsätta att noga bevaka styrelsens arbete och fortsätta att sprida information om varför bolagsstyrelsen måste bytas ut. Styrelsen har tidigare ljugit och gått bakom medlemmarnas ryggar i viktiga frågor som till exempel arenan och 51-procentsregeln. De ska inte få fortsätta att genomdriva beslut som står i motsättning till medlemmarnas vilja bara för att de snart kommer försvinna från klubben. Om skälen bakom avgångskraven nämndes speciellt ekonomin och mångmiljonförlusterna som en viktig faktor, men också avsaknaden av förtroende för styrelsens sportsliga kompetens och avsaknad av en tydlig sportslig och ekonomisk plan för framtiden. Behandlandet av den oerhört viktiga arenafrågan fanns också tydlig kritik och missnöje med. Det har kommit uppgifter på att bolagsstyrelsen även under senare tid kört sitt eget race i frågan och gått bakom ryggen på den medlemsstyrda arenakomittén.

Flera deltagare tog upp hur viktigt och givande det var med dessa typer av möten, och alla höll med i att de borde hållas oftare. En del av de meningsskiljaktigheter som funnits inom supporterleden hade kunnat undvikas om informationen varit bättre. Här kan de öppna mötena i framtiden spela en viktig roll i att öka förståelse för åsikter som finns och de aktioner som utförs. Öppna möten med diskussion och samtal kommer också att öka gemenskapen och enigheten bland oss supportrar, vilket verkligen behövs i dagsläget.

AIK-alliansen har varit insomnad en längre tid men kommer nu att åtminstone arrangera fler möten likt detta för att kunna föra vår klubb och vår supporterklubb framåt. Det sades också, återigen, hur viktigt det är att folk blir medlemmar i klubben så att idéer och förslag inte bara stannar vid prat utan också kan genomdrivas på årsmöten och liknande.

Nästa möte bokades in till den 13 oktober. Kallelse och dagordning kommer i god tid innan.

/AIK-alliansen