Uppmaning att starta debatten

Runt om i världens finns det auktoritära stater och semidemokratier som förtrycker opinioner och grupper med utmanande åsikter. I landet Sverige, som haft allmän rösträtt sedan 1918 och som ofta toppar demokratirankningsinstitutens listor, kritiserar vi ständigt dessa regimers kränkningar av vad vi kallar ”demokratiska rättigheter”. I Sverige finner vi det skandalöst hur regimer kan bestraffa grupper och individer som står upp och ger uttryck för sina ”demokratiska rättigheter”. Ett exempel nära i tiden är demonstrationerna på Tahirtorget i Egypten. Demonstranterna krävde ”demokratiska rättigheter” och att mannen som styrt landet i 30 år skulle avgå. Trots att en del stenar flög genom luften, en del kravaller och en del upplopp utbröt så ställde sig svensk media, och därigenom Sverige, på demonstranternas sida. Att en del ickedemokratiska metoder tillgreps under demonstrationerna ansågs av media som okej – målet helgade medlen.

Samma media, samma Sverige, samma population, några månader senare. Grupper i Sverige förvägras sina ”demokratiska rättigheter”. Grupperna utsätts för ekonomiska sanktioner, berövad rättssäkerhet och för negativ snedvriden propaganda i nationell media. Samhällsgrupperna som förtrycks är landets elitfotbollsklubbar och dess supportrar. Härom veckan anmäldes AIK för att ha uttryckt ett ifrågasättande av en straffpåföljd man drabbats av. AIK:s supportrar höll under en match upp en banderoll med texten ”Disciplinnämnden en jävinstans med beslut utan substans”. För några dagar sedan kränktes även Helsingborgs ”demokratiska rättigheter” när klubben anmäldes för en banderoll med texten ”Vi är människor, behandla oss som det. Inga speciallagar”. Dessa uttryck av yttrandefrihet är en fundamental byggesten i vad vi kallar ”demokratiska rättigheter”. Uttrycken är förenliga med Sveriges yttrandefrihetsgrundlag men eftersom elitfotbollsklubbarna är förtryckta av en diktator som suttit vid makten i dryga 20 år så kränks dessa rättigheter.

Om Sverige varit Egypten och om fotbollssupportrarna varit demonstranter så hade kanske en belägring av ett torg och lite våldsamma ickedemokratiska kravaller varit tillräckligt för att befrämja sina ”demokratiska rättigheter”. Det är dock inte speciellt troligt att en elitfotbollsklubb som belägrar sin stadion, kastar sten och kravallar vinner mark och opinion av den förtryckande makten, Fotbollsförbundet. Uppenbarligen fungerar det inte heller för klubbarna att hävda sina ”demokratiska rättigheter” på demokratisk väg, genom banderoller som borde beskyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Det enda sättet för landets elitfotbollsklubbar att ta sig ur förtrycket de utsätts för tycks vara att vinna omvärldens sympatier. I kontexten som målats upp är omvärlden media och Sveriges population. För att ta sig ur Fotbollsförbundets förtryck krävs det att elitfotbollsklubbarna får omvärlden att öppna sina ögon och se.

WWW.POSITIVLAKTARKULTUR.SE är en kanal som har öppnats upp för att väcka omvärlden. Kanalens syfte är att stoppa den, av media drivna, propagandamaskinen för att få omvärlden i allmänhet, och SvFF i synnerhet, att öppna sina ögon och se verkligheten. Vems verklighet? Vår verklighet. Vilka är vi? Vi som gått på fotboll innan vi fick hår på kroppen och vi som kommer fortsätta gå på fotboll när vi inte längre har hår på skallen.

Denna text för med sig en uppmaning. Uppmaningen är att starta debatten, ta debatten, beskriv vår verklighet, säg emot den propaganda om svensk fotboll som vi dagligen alieneras och indoktrineras med. Ta debatten med omvärlden för en sak står klar och det är att diktatorn som idag styr svensk fotboll inte kommer göra mer nytta förrän den dagen han begravs i pyramiden han beordrat bygga i Frösunda.