Gnaget Inferno återupplivas

AIK-Tifo och Sol Invictus väljer nu att presentera ett nygammalt projekt, nämligen Gnaget Inferno (GI). GI syftar till att samla de AIK:are som delar vår syn på supporterskap och som vill kunna göra en insats för AIK:s läktarkultur. Vi ställer inte samma krav på en medlem i GI som vi gör på en medlem i Sol Invictus eller AIK-Tifo, istället ger vi dig som GI-medlem möjligheter att engagera dig i den mån du själv känner att du klarar av.

Kan vi öka antalet aktiva och insatta klackmänniskor ökar också våra möjligheter att tillsammans kunna vårda och förbättra vår läktarkultur.

Viktigt att påpeka är dock att Gnaget Inferno inte är en självständig grupp, utan mer en sammanslutning av likasinnade som sköts under AIK-Tifos och Sol Invictus regi.

Som medlem i GI kommer du att få:
– tillgång till GI-forumet.
– möjlighet att hjälpa till samt påverka tifoarbetet.
– möjlighet att åka med SI:s bortabussar.
– förtur på SI:s allmänna souvenirer.
– inbjudningar till andra aktiviteter, allt från banderoll/flaggmålningar till pubkvällar.

Krav för medlemskap:
– att du är Gnagare.
– att du skickar ett mail till solinvictusAIK@gmail.com med kort info om dig själv.
– en medlemsavgift på 50kr (går till material vid tex banderoll/flaggmålningar)
inbetalningen görs till PlusGiro: 157 25 88-0 (ange namn)