Hög tid att skicka in motioner till årsmötet.

De senaste årens strid om 51%-regeln var något vi supportrar till slut vann. Föreningsdemokratin är även tills vidare skyddad. Men vi ska inte nöja oss med det. Det är när vi praktiserar våra demokratiska rättigheter vi som bäst försvarar dem. Se därför till att bli medlem i AIK och gå på årsmötena! Men varför inte också använda din rätt att motionera och få möjlighet att påverka klubben i den riktning du vill?

Din motion kan göra skillnad
Ett exempel på hur en motion kan göra skillnad för AIK:s syn i en fråga kom så sent som på förra årets årsmöte. Inför Riksidrottsförbundets stämma var läget oklart; skulle 51%-regeln få fortsatt stöd av Idrottssverige eller skulle mötet besluta att riva regeln? AIK:s syn på regeln var vid denna tid inte klarlagd – och skulle inte bli förrän under huvudföreningens årsmöte i september senare samma år. En motion kom in för att AIK Fotboll trots detta ska kunna agera ”skyndsamt och med kraft” för ett bevarande av 51%-regeln. På grund av AIK:s och andra klubbars förtydliganden att man vill bevara medlemsdemokratin i idrotten ändrades också SvFF:s syn i frågan och på RF-stämman blev utgången till medlemsdemokratins fördel.

Senast lördagen den 1 februari ska motioner ha skickats in till AIK Fotboll. En motion (eller förslag som det kallas i stadgarna) skrivs alltså för att årsmötet ska behandla och ta beslut i ett önskat ärende. Det gör så att föreningen, om motionen antas, ska verka för att den genomförs enligt vad som beslutats. För att få skriva en motion måste man vara röstberättigad medlem, vilket innebär att medlemsavgift ska vara betald och man ska någon gång under året fylla 18 år.

Att skriva en motion behöver inte vara alls vara komplicerat och nedan följer ett exempel över hur du kan skriva en motion.

Att skriva en motion
Inled med en kort bakgrund över ämnet för att ge övriga en chans att bättre förstå grunderna till ditt/dina förslag. Hur mycket du skriver här avgörs av hur mycket du känner att frågan behövs presenteras. Ju bättre du förklarar dina synpunkter, ju mer ökar du dina chanser att motionen blir antagen. Men det är samtidigt inget krav, och att hålla motionen kort och koncis är inget fel i sig.

Avsluta till sist med att i en konkret tydlig mening, en så kallad ”att-sats”, skriva ditt/dina förslag till årsmötet. Det räcker med en att-sats, men anser du att motionen kräver flera steg från årsmötets sida för att bli besvarad så lägger du till det antal att-satser du tycker krävs.

Exempelmotion:
Mot bakgrund av att en hel del andra klubbar börjat försöka hävda sig gentemot AIK och våra klubbfärger, anser jag att det behövs ett förtydligande av AIK:s årsmöte. Vi kan inte acceptera att andra klubbar försöker påstå att de har de vackraste klubbfärgerna.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

-Att svart och gult i kombination är de finaste av klubbfärger.

-Att dessa färger ska anses tillhöra AIK och ingen annan klubb.

-Att AIK Fotboll ska kommunicera detta på sin hemsida.

—-

Nu ska inte denna exempelmotion tas helt seriöst (även om det stämmer) men oavsett det så ska man känna friheten att som medlem motionera om precis vadsomhelst. Det är sedan upp till årsmötet att behandla motionen.  Så greppa tag i pennan (tangentbordet), skriv en motion och skicka in den till styrelsenff@aik.se senast den 1 februari. I mailets ämnesrad, skriv ”AIK FF:s årsmöte”.

/Sol Invictus.

Tidigare uppgav vi en felaktig mailadress att skicka in motionen till. Den är nu ändrad till den rätta.