Pyrotekniken sätter färg på den positiva läktarkulturen

Pyrotekniken sätter färg på den positiva läktarkulturen

Under lång tid har bengaler och rökfacklor satt vacker färg på den svenska läktarkulturen och trots att det idag har förbjudits är det ett uppskattat inslag på svenska läktare. Genom åren har det bränts tusentals pyrotekniska pjäser på svenska fotbollsläktare och detta har skett trots att alla inblandade är medvetna om att det handlar om pjäser som i fel händer och i fel situationer kan vara farliga. Denna medvetenhet har lett till att antalet allvarliga incidenter med bengaler och rökfacklor är väldigt få, inte minst med tanke på hur ofta man nu för tiden ser pyrotekniska arrangemang på svenska läktare. Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning mot pyroteknik inte bara är meningslös – den gör dessutom pyrotekniken farligare.

De incidenter som inträffat har ofta skett till följd av nuvarande lagstiftning. Istället för att tvinga supportrar som använder pyroteknik att maskera sig och att gömma sig i folkmassor och bakom flaggor, med ökad risk för olyckor som följd, går det att arbeta med ett annat synsätt för att minimera risken för incidenter. Om man istället väljer att ha utgångspunkten i att alla pyrotekniska arrangemang ska vara så säkra som möjligt kan man jobba fram bättre lösningar. Den olyckliga incidenten på premiären i måndags där en pojke var nära att skadas är en sådan situation där en riskminimerande utgångspunkt hade kunnat förhindra det från att ske. Ingen vill se olyckor i samband med pyroteknik, allra minst vi som använder den.

Tyvärr är debatten och medieklimatet i Sverige kring pyroteknik och supporterkultur fruktansvärt ensidigt. Det är inte ovanligt att i samband med pyroteknikanvändning läsa om ”krigsscener”, ”huliganism” och ”gråtande barn”. Ett exempel på det är Justitieminister Beatrice Ask som tyvärr inte bara är en av de mest högljudda kritikerna utan även en av de mest okunniga. För ingen kan väl ha missat hennes återkommande uttalanden om hur hon aldrig skulle ta med sina ”barn”, 32 respektive 21 år gamla, på fotboll? Vad hon däremot verkar ha missat är att det faktiskt är väldigt många vanliga människor som tar med sina barn på fotboll – i synnerhet på AIK:s familjeläktare. Familjeläktaren som är den första att bli slutsåld. Familjeläktaren som utökas gång på gång för att få plats med allt fler fotbollsälskande barn och föräldrar – i år har 1800 familjer årskort på AIK:s matcher.

Ytterligare exempel på hur snedvriden debatten är hittar vi i efterspelet till den mycket tragiska händelsen i Helsingborg. Ett efterspel som tyvärr har kantats av snabba populistiska uttalanden från debattörer utan kunskap snarare än genomtänkta resonemang och åsikter. Ministrar, journalister och polis har alla tävlat om vem som snabbast och högst kan skrika sina ”lösningar” på det som i grund och botten upplevs som det stora problemet – att människor väljer att bruka våld mot varandra. Gemensamt för dessa ”lösningar” som föreslås (förbud mot ståplats, maskeringsförbud, anmälningsplikt, fler kameror på arenorna, förbud mot alkohol, fler och hårdare poliser och så vidare) är inte bara att de är fullständigt missriktade och verkningslösa – de är nästan uteslutande baserade på någon form av förbud.

Dagens arrangemang är vårt sätt att arbeta för att styra debatten i rätt riktning. Vi gör det med insikten om att våldsbrott på stan inte är sammankopplade med det som sker på läktarna och i synnerhet inte med pyroteknik. Organiserad pyroteknik används regelbundet på AIK:s läktare. Vi vill poängtera att vi anser att pyroteknik är ett positivt inslag i supporterkulturen. Vi erkänner pyrotekniken som en naturlig del av dagens svenska supporterkultur; den måste få förekomma i organiserad och säker form. Denna uppfattning börjar bli allmänt vedertagen och idag kan vi höra spelare och klubbrepresentanter visa sin uppskattning för den organiserade pyrotekniken. Detta går också i linje med Rikspolisstyrelsens förslag om att tillåta bengaler på de svenska läktarna.

Låt den positiva läktarkulturens anda styra debatten. Låt pyrotekniken sätta färg på kärleken!

ULTRAS NORD & SOL INVICTUS