Dags att skicka in motioner till AIK:s årsmöte

I mars hölls AIK Fotbollförenings årsmöte. Före september månads utgång är det dags för huvudföreningens årsmöte och det är därmed snart dags att skicka in motioner till detta möte.

Senast  den 1 juni ska motioner ha skickats in till AIK. En motion (eller förslag som det kallas i stadgarna) skrivs alltså för att årsmötet ska behandla och ta beslut i ett önskat ärende. Det gör så att föreningen, om motionen antas, ska verka för att den genomförs enligt vad som beslutats. För att få skriva en motion måste man vara röstberättigad medlem, vilket innebär att medlemsavgift ska vara betald och man ska någon gång under året fylla 18 år.

Att skriva en motion behöver inte vara alls vara komplicerat och nedan följer ett exempel över hur du kan skriva en motion.

Att skriva en motion:
Inled med en kort bakgrund över ämnet för att ge övriga en chans att bättre förstå grunderna till ditt/dina förslag. Hur mycket du skriver här avgörs av hur mycket du känner att frågan behövs presenteras. Ju bättre du förklarar dina synpunkter, ju mer ökar du dina chanser att motionen blir antagen. Men det är samtidigt inget krav, och att hålla motionen kort och koncis är inget fel i sig.

Avsluta till sist med att i en konkret tydlig mening, en så kallad ”att-sats”, skriva ditt/dina förslag till årsmötet. Det räcker med en att-sats, men anser du att motionen kräver flera steg från årsmötets sida för att bli besvarad så lägger du till det antal att-satser du tycker krävs.

Exempelmotion:
Mot bakgrund av att en hel del andra klubbar börjat försöka hävda sig gentemot AIK och våra klubbfärger, anser jag att det behövs ett förtydligande av AIK:s årsmöte. Vi kan inte acceptera att andra klubbar försöker påstå att de har de vackraste klubbfärgerna.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

-Att svart och gult i kombination är de finaste av klubbfärger.

-Att dessa färger ska anses tillhöra AIK och ingen annan klubb.

-Att AIK ska kommunicera detta på sin hemsida http://www.aik.se.

—-

Nu ska inte denna exempelmotion tas helt seriöst (även om det stämmer) men oavsett det så ska man känna friheten att som medlem motionera om precis vadsomhelst. Det är sedan upp till årsmötet att behandla motionen. Så greppa tag i pennan (tangentbordet), skriv en motion och skicka in den till jonas.vonkjerrulf@aik.se senast den 1 juni. I mailets ämnesrad, skriv ”Motion till AIK:s årsmöte”.

/Sol Invictus.