Rapport från SFSU:s årsmöteshelg

I helgen anordnades Svenska Fotbollssupporterunionens (SFSU:s) årsmöte i Malmö. SFSU representerar idag cirka 30.000 supportrar och består av cirka 35 medlemsgrupper. Lördagen bestod av samtal och workshops samt sociala aktiviteter och så då själva årsmötet på söndagen. Lördagen inleddes med en workshop om repression som kan utföras av till exempel väktare, polis och publikvärdar. Bland annat pratades det om vikten av att ha seriösa och välutbildade visitatörer samt att polis och väktare måste ändra sin attityd till att se sina arbetsuppgifter såsom att ge service och trygghet till åskådare och inte ha en aggressiv eller otrevlig attityd. Bara genom den åtgärden kan många konflikter undvikas. I workshopen om bortasupportrar talades det om vilken standard man ska kunna kräva som gästande supporter för att ens besök ska vara så lyckat som möjligt. Till exempel nämndes det att biljettpriserna måste hållas nere, att service såsom toaletter och kiosker måste finnas och vara anpassat till hur stort följet är. Men också möjlighet att hänga upp banderoller samt kunna erbjuda en så gynnsam placering som möjligt för bortaklacken. Gällande sista punkten är det något att tänka till om inte vi i AIK måste försöka hitta andra lösningar än att placera bortaklacken på etage 3 som har så dålig sikt. Men det är något för oss i AIK att diskutera internt.

Sedan följde samtal om pyroteknik. SvFF:s representantskapsmöte beslutade i dagarna om att man från SvFF:s sida ska tillåta att klubbar söker dispens för att bruka pyroteknik, officiellt tas beslutet senare i december, men det mesta lutar åt att det blir så. Frågan avgörs dock inte helt och hållet där utan även till exempel brandmyndigheterna måste godkänna de pjäser som ska få användas och vart på läktaren det kan få ske. Även frågan om den ansvarsförsäkring som måste tecknas behöver lösas. Blir det klubbarna, supporterföreningarna eller individer själva?
Det ska genomföras ytterligare tester av pjäser (rök kommer med största sannolikhet inte godkännas), förmodligen blir det i Stockholm och Malmö för att kunna lösa en del av dessa frågetecken som idag finns.

Från Norge berättade sedan en representant från Stabaek Ultras om hur pyrotekniktillstånd fungerar i Norge. Skillnaden mot vad som kan väntas bli fallet i Sverige var slående. Det räckte till exempel att man ansökte om tillstånd dagen innan match (här i Sverige talas det om två veckor i förväg), de kunde använda handhållna bengaler och rökbomber och kunde dessutom göra det vartsomhelst på sin läktare. I deras fall var det klubbarna själva som tog ansvaret för supportrarnas bränningar. Man hade inte haft några incidenter. Det som dock var negativt var att det inte gick att söka tillstånd för bränningar på bortaplan då ens egna förening inte kunde ta ansvaret från den arrangerande föreningen.

Vi ser med oro på den tilltänkta legaliseringen av pyroteknik i Sverige. Visserligen är det ett stort steg, har ett tydligt symbolvärde och resultatet av idogt arbete från bland andra SFSU att det ens kommer på tal att ge dispens för pyroteknik, men det verkar som att kraven kommer bli alltför hårda. Inskränkningar kommer att göras på vår frihet utan att man ser de många lyckade och ansvarsfulla bränningar vi har genomfört under åren utan hårt hållna regler som är på förslag nu. Vi kommer fortsätta kämpa för legalisering av pyroteknik, men inte på vilka villkor somhelst. Men ännu är alltså inget bestämt och det återstår att se hur det slutgiltiga förslaget till dispens ser ut innan vi kan uttala oss fullt ut.

Angående den nationella policyn mot pyroteknik som släpptes för någon månad sen (och som slogs upp stort i media) så verkar det ha varit ett billigt PR-trick från snutjävlarna på Rikspolisstyrelsen. Några av förslagen i policyn var alltså till exempel att bryta matcherna helt om det förekom upprepad pyroteknik och till och med att utrymma hela läktarsektioner. Dessa supporterfientliga och rent av, för fotbollen, skadliga förslag var något som inte var spikat av SvFF. Man kommer att diskutera en eventuell policy med början i ett möte i december där SFSU kommer sitta med. Om SFSU kan få sin vilja igenom kommer förhoppningsvis dessa idiotiska förslag kunna stoppas. De har dock redan blottat polisens konfrontativa attityd mot fredliga stämningshöjande supportrar.

Lördagen fortsatte med diskussion om SFSU:s framtid och i diskussionen kom det fram hur flera varit missnöjda med kommunikationen från styrelsens sida. Bland annat har man inte levererat den hemsida som under 2014 skulle vara klar. Ordförande Tony Ernst instämde i kritiken och såg hemsidefrågan som ett tydligt misslyckande. Han hälsade dock att den var på väg och kommer släppas under nästa år. Något som också kom fram var dock den skrala respons som var från medlemsgrupperna när styrelsen skicka ut mail tidigare i år. Man ville samla in rapporter från repression som drabbat supportrar men endast ett (1) svar kom in till styrelsen! Där måste även vi medlemmar skärpa oss och ta vårat ansvar. Det pratades också om att tillsätta arbetsgrupper med en eller ett par representanter från varje medlemsgrupp för att på ett bättre sätt kunna hämta in synpunkter på olika frågor samt för att kunna stimulera diskussion i alla medlemsgrupper på ett bättre sätt. Dialogen kan på så sätt också förbättras mellan styrelse och medlemmar. Dagen avslutades sedan med sociala aktiviteter, öl och givande diskussioner supportrar emellan.

På söndagen skulle själva årsmötet hållas, platsen var precis som dagen innan i Swedbank stadions pressrum. Värt att notera från mötet är den förbättrade ekonomiska situationen för SFSU i år då man tagit emot ett bidrag från Svensk Elitfotboll (SEF) på 100.000 kronor. Pengarna kommer kunna göra så att man kan finansiera fler fysiska träffar för styrelsemöten samt möjlighet att kunna anordna ett sommarmöte för alla SFSU:s medlemsgrupper som ett komplement till årsmötet. Detta kommer öka möjligheterna för styrelsen att bedriva ett bättre arbete samt för SFSU öka möjligheterna att stimulera diskussion och påverkan från medlemsgrupperna. Man var noga från SFSU:s sida att tala om att dessa pengar från SEF tas emot med ett enda krav från SEF:s sida, nämligen att hålla dialogen levande. Alltså är man helt fria att både kritisera och ha synpunkter på SEF:s arbete och förslag. Avtalet mellan SFSU och SEF kommer läggas upp på den kommande hemsidan för maximal transparens.

En till viktig nyhet var att SFSU kommer att representeras på det möte med SvFF och SEF där man fastställer spelschemat, förhoppningsvis innebär det ett bättre spelschema och bättre speldagar än tidigare år. Till exempel så att matchdagar inte flyttas för nära inpå match och att stormatcher kan läggas på helgdagar för möjligheter till större bortaföljen. Det blir intressant att följa hur stor supportrarnas påverkan kan bli.

En motion hade kommit in som gällde det som det delvis pratades om under lördagen, nämligen att förbättra kommunikationen från styrelsens sida, det har varit för lite och för sällan som information presenterats via SFSU:s officiella kanaler. Styrelsen yrkade på att årsmötet skulle rösta ja till motionen, vilket också gjordes.
Några nya kom in i styrelsen, en av de är Fredrik Ekström från Smokinglirarna som ersatte en av våra medlemmars plats i styrelsen. Tony Ernst valdes även om till ordförande för ännu ett år. Vi önskar den nya styrelsen all lycka i det kommande verksamhetsåret, i vår gemensamma kamp mot fotbollspampar, politiker och proffstyckare som riskerar att skada vår sport och dess supporterkultur.