Rapport från möte med AIK

Vi hade kallat till ett möte med representanter från AIK för att kunna reda ut de turer och den ryktesspridning som varit angående Sports Revenue Groups (SRG) affärer med AIK gällande målklubben (hockeyn och fotbollen) och med huvudföreningen (medlemskaps-kampanj). Vi ville få reda på vad som hänt och varför, och kunna räta ut en del frågetecken.
Representanter från Black Army, Smokinglirarna, Ultras Nord och oss var närvarande, och från AIK:s håll var huvudstyrelsen, hockeyn och fotbollen representerade.

Man inledde från AIK:s håll att tydliggöra det man redan har gått ut med på hemsidan och sa att allt samarbete med SRG var avslutat, men att exakt hur avräkningen skulle gå till var man inte helt på det klara med ännu. Till exempel blir det en förhandlingsfråga hur man gör med de som tecknat sig till målklubben om de tas över av AIK eller hur man gör.
Man berättade även att man jämfört dealen med SRG gällande målklubben mot två andra företag men att dessa inte varit gynnsammare. Den del som gick till SRG per varje värvad målklubben-medlem var inget som de kunde gå ut med, men det var en betydande del, om än inte lika stor som den del SRG hade fått för medlemsvärvar-kampanjen hos huvudföreningen (900:- av 1500:- till SRG på tre år).

Gällande just medlemsmvärvarkampanjen erkände de två representanterna från huvudstyrelsen att researchen hade varit dålig och att upplägget inte alls varit bra. Dock påpekade man att huvudföreningens kansli hade gett mycket knapphändig info kring detta avtal och att man fortfarande inte fått svar på de frågor som de har önskat. På måndag kommer de ha styrelsemöte och efter det kan de förhoppningsvis presentera mer info och få en tydligare bild av hur denna soppa kunde bli till. Man var också noga med att påpeka att inga slutgiltiga siffror än hade redovisats för exakt hur många nya medlemmar som hade tillkommit. Vissa väldigt höga siffror som varit i omlopp kunde man inte alls bekräfta.

Angående detta kan också tilläggas att vi i supportergrupperna tidigare blivit tillfrågade av huvudföreningens kansli gällande ett samarbete med en toapapperstillverkare, men ingen hade hört av sig för att få våra synpunkter innan denna ”25k”-kampanj lanserats…
Däremot ska det sägas att tidigare då ideella krafter använts för medlemsvärvarkampanjer, till exempel ”Slaget om Stockholm” så hade det kostat mer än vad det smakade.

AIK kommer i dagarna gå ut med en uppmaning om att driva vidare dessa kampanjer fast med ideella krafter. En liten summa kommer utgå som ersättning och tanken är då att till exempel ungdomslag ska kunna få ett tillskott till sin kassa. Även andra får chansen att hjälpa till. Så upp till bevis nu ni som klagade på att detta kunde gjorts ideellt istället!

Vi frågade även om outsourcingen av marknadsavdelningen som skett till det tyska företaget Sportfive. Även gällande detta har det hörts en del skepsis och oroliga tongångar.
Man hade inför denna deal inte gjort någon upphandling med någon annan utomstående part, däremot hade man sett internt vad man hade för möjligheter. Det föll tillslut på Sportfive, som på samma sätt har hand om 9 bundesligaklubbar, delvis för att man garanterades en intäkt årligen som var klart mycket större än den man haft de senaste åren. De förklarade även att varje avtal som Sportfive föreslår måste AIK godkänna innan och man har alltså vetorätt. Detta ser vi som ett mycket viktigt klargörande angående den farhåga som funnits i att vi eventuellt skulle kunnat förlora en del av vår identitet om vi blivit tvungna att gå med på vadsomhelst. Kontraktet som är på 10 år och villkorar inte heller att vi spelar kvar på Friends.

Sammantaget ett bra möte med en hel del klargörande utan något urskuldande från AIK:s sida utan man verkar ha fattat att det blivit fel. Vi var också noga med att påpeka att hålla dialogen med supportergrupperna och medlemmar levande så att liknande snedsteg, och allmän oro på grund av informationsbrist, kan undvikas i framtiden.

/Sol Invictus