Angående politik i AIK-sammanhang

Det har inte undgått någon att det politiska tonläget skruvats upp rejält, och att debatten stundom är mycket hätsk. Många upplever att polariseringen ökar och att samhället är splittrat.

Må så vara.

Att man inte pratar politik i sociala sammanhang är en gammal etikettsregel, och det finns anledning att åter påminna om denna. Denna regel är högst tillämpbar i och kring AIK, och den främsta anledningen till det är den polarisering som tidigare nämnts.

AIK är en klubb som älskas av oss, och ingen annan. Det är vi mot alla, och i detta Vi finns inte utrymme för splittring. Därför finns heller inte utrymme för politiska manifestationer inom ramen för vårt supporterskap. Kring AIK ska vi kunna samlas oavsett politisk hemvist och det kräver att vi har respekt för följande gemensamma förhållningsregel:

Det står varje AIK:are fritt att engagera sig politiskt utanför AIK. Det står ingen AIK:are fritt att utöva det engagemanget på våra läktare eller på något annat sätt använda klubben som arena för politisk agenda, undantagandet de politiska frågor som har direkt påverkan på AIK:s verksamhet.

Ovanstående är icke-förhandlingsbart.

AIK-Alliansen (Black Army, Sol Invictus, Smokinglirarna och Ultras Nord)
Allmänna Supporterklubben
Firman Boys