Extra medlemsmöte och val av ny styrelse

I slutet av november togs initiativ till en namninsamling med syfte att få styrelsen att ställa sina platser till förfogande och kalla till ett extra medlemsmöte. Det var en bred skara AIK:are som skrev under listan, där alla nog hade sina egna anledningar. Sol Invictus valde att skriva under denna lista men står inte för någon gemensam agenda tillsammans med resterande undertecknare. Vi delar uppfattningen om att den nuvarande konstellationen inte fungerar. Detta på grund av djupa systemfel så som interna stridigheter och osmakligt läckage av ensidig information till opinionsbildande grupper och media. Av dessa anledningar anser vi att det är läge för en förändring. Viljan till förändring var också den enda gemensamma nämnaren hos samtliga undertecknare.

Det har rått viss oklarhet kring VD Mikael Ahlerup och hans relation till framför allt Lagardère, samt huruvida han har styrelsens förtroende. Ingen är större än klubben, det har vi inte minst lärt oss senaste tiden. Vi ser i nuläget inte skäl för styrelsen att arbetsbefria Ahlerup, men litar på att han framöver behandlas och utvärderas professionellt av kommande styrelse. Vi anser att AIK:s bästa alltid ska vara ledstjärna för klubbens företrädare och supportrar, däribland både VD och styrelse, varför vi tar för givet att situationen med Lagardère hanteras professionellt och av den VD styrelsen utsett.

En för framtiden fundamental fråga är arenafrågan där styrelsen i flera år visat märkvärdig passivitet. Vi har skrivit om arenafrågan flera gånger tidigare, och anser den vara vår tids absolut viktigaste fråga. Det är provokativt att en så pass avgörande fråga bromsats av främst interna och personliga stridigheter. Vår förväntning är att den kommande styrelsen tar detta på allvar och ger det ”egna alternativet” en ärlig chans och en värdig utredning.

I söndags meddelade valberedningen sitt förslag till FF-styrelse, som med stor sannolikhet också blir AB-styrelse. Per Bystedt, med sin mindre populära historia i AIK, har nominerats till ordförande. Vi gör ingen hemlighet av att Per Bystedt vid sin senaste sejour förbrukade vårt förtroende med råge och ser honom därför som långt ifrån optimal i en AIK-styrelse. Vad gäller övriga föreslagna ledamöter ser vi det som positivt och befriande att de saknar historia som förtroendevalda i AIK. Det blir därför än mer frustrerande för oss att den som föreslås till ordförandeposten är den officiella person med kanske mest negativt bagage i AIK:s moderna historia. Med det sagt förstår vi om valberedningen haft svårt med rekryteringen med tanke på de trakasserier nuvarande ledamöter i både valberedning och styrelse fått erfara.

Med hänsyn till detta och den tidspress som föreligger kan vi, förutsatt att inget oförutsett inträffar, acceptera valberedningens förslag och hoppas att den blir ett steg i rätt riktning. Men, vi kommer att övervaka den tillträdande styrelsen noggrant, oavsett vem som sitter i den. Detta särskilt utifrån de ovan angivna frågor vi anser vara av stor vikt. Detta är något vi framfört till ordförandekandidaten Per Bystedt.

Vår förhoppning är att denna omstrukturering blir ett steg på vägen för att lösa ovanstående frågor, men också att vi slipper dessa systemfel med interna stridigheter och läckage samt att framtida styrelser arbetar tillsammans för AIK och våra visioner.

Ses på mötet 15 december!