Kommuniké angående premiärens halvtidsaktion

Från den 1 mars har riksdagen röstat igenom ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Förbudet säger att den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation riskerar dömas till böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det gäller dock inte den som täcker ansiktet helt eller delvis av religiösa skäl eller om det finns hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller andra omständigheter då det anses befogat att täcka ansiktet. Detta godtyckliga förbud anser vi är helt fel väg att gå i ett samhälle där alla ska vara lika inför lagen. Därför kommer AIK:s ultras under dagens match mot BK Häcken tillsammans genomföra en läktarmanifestation för att testa detta förbud och hur konsekventa polisen är.

Manifestationen tar form genom att vi kommer att klä oss i traditionella niqabs och bränna våra bengaler istället för vår sedvanliga maskering. I samband med detta kommer vi även att hålla upp banderoller med budskap som visar var vi står i denna fråga. Observera att detta inte på något sätt är ett försök att provocera religiöst troende, utan enbart ett test mot polisens och regeringens nya maskeringsförbud då vi anser att lagen är felkonstruerad och särbehandlar supportrar.

Istället för att ta tag i grundproblemet, legaliseringen utav pyroteknik, så väljer man att implementera en uddlös lag som kommer appliceras godtyckligt.
Den kommer användas som verktyg vid förföljelse utav utvalda personer istället för att ha den effekt som lagstiftare hade i åtanke från början, att skapa en säker och trygg miljö för den enskilde besökaren. Ännu en gång väljer man att straffa istället för att söka en dialog och få till en långsiktig lösning på det upplevda problemet.
Lagen kommer inte bidra till färre pyrotekniska pjäser och då blir den självklara frågeställningen: Vad förväntar sig polisen för resultat med denna lag?

Vår passion går ej att begränsa. Vi kommer fortsätta som tidigare.
//Sol Invictus och Ultras Nord