Förhållningsregler

AIK-Alliansens förhållningsregler för Norra Ståplats

hemsidan halsdukar

Norra Ståplats

Norra Ståplats är AIK:s klack och är, oavsett vad som står på matchbiljetten eller uttrycks via andra kanaler, klubbens ståplats. På Norra står man upp under matchen och ger laget sitt stöd genom sång och tillrop efter bästa förmåga.

Ramsor och banderoller

Norra Ståplats står bakom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag. Detta innebär varje AIK:ares rätt att uttrycka sig via ramsor och banderoller på läktaren. Andra inskränkningar på yttrandefrihetsgrundlagen, såsom förbud från förbundet, betraktas som illegitima och AIK-Alliansen förespråkar att Norra Ståplats fortsätter hävda sin rätt till yttrandefrihet trots eventuella förbud. Precis som i yttrandefrihetsgrundlagen så tar vi även avstånd från rasism, hatbrott och eventuellt andra åsikter med direkta eller indirekta politiska förtecken som uttrycks på läktaren.

Flaggor

Norra Ståplats är AIK:s hjärta och uttrycker var AIK:ares pulserande kärlek till sin klubb. Att flaggor och halsdukar kan skymma sikten från Norra ner mot planen är något att räkna med och acceptera. Dock bör flaggviftare ta hänsyn till speciellt viktiga matchsituationer då spelet är extra önskvärt att få kunna följa.

Pyroteknik

Ordnat och organiserat utförande av pyroteknik går att genomföra riskminimerat och med den bakgrunden förespråkar AIK-Alliansen Norra Ståplats rätt att under ordnade former utföra tifon som inblandar pyroteknik. Med dagens regelsystem medför pyroteknik böter för AIK och oansvarligt genomförande kan dessutom leda till personskador för omgivande supportrar. Av dessa två anledningar accepteras endast pyrotekniska utföranden sanktionerade av AIK:s suppportergrupperingar. Dessa anses klara av att bedöma när pyroteknikens indirekta intäkter överväger dess direkta kostnader och anses även kunna genomföra ett arrangemang på ett riskminimerat sätt. AIK-Alliansen är emot att allt användande av pyroteknik på ett destruktivt och vårdslöst sätt, inte minst för att det motarbetar arbetet att reformera dagens regelsystem.

Inkastade föremål

På planen hör spelare och matchfunktionärer hemma, ingen eller inget annat. Norra Ståplats bör gemensamt motarbeta att föremål kastas in på planen och att supportrar äntrar planen. Det senare gäller dock inte vid seriesegrar då vi anser att supportrar och spelare ska få fira tillsammans.

Våld och skadegörelse på och kring Råsunda

Vi tar avstånd från våld och skadegörelse på och kring AIK:s matcher. Våld på Norra mellan AIK:are är även det oacceptabelt och konflikter bör alltid i sådana tillfällen lösas genom dialog. Den enda typ av våld som i vissa fall kan vara befogat är våld i eventuella nödvärnssituationer.
Säkerheten på parkeringarna utanför Norra och Södra läktarna är även arrangörens ansvar att upprätthålla. Rent formellt räknas våldsamheter på dessa ytor på samma sätt som läktarvåld: arrangören står ansvarig. På dessa ytor rör sig av naturliga anledningar AIK:are av alla slag, både Råsunda samt området runtomkring är vårt hem och således är samtliga AIK:ares enskilda ansvar att ingen annan AIK:are känner sig otrygg på eller i anslutning till Råsunda. Av den anledningen avråder AIK-Alliansen Gnagare från att stöka på Råsunda och i dess närområde.

Publikvärdar

Publikvärdar är AIK:are som ställer upp ideellt för att klubben ska undslippa ökade kostnader. Precis som mellan AIK:are i allmänhet så ska det råda ömsesidig respekt mellan supportrar och publikvärdar.

Bortaplan

Ovanstående regler gäller givetvis även i samband med bortamatcher.

/AIK-Alliansen (Black Army, Smokinglirarna, Ultras Nord och Sol Invictus)