Norra Ståplats står enad

Polisens framtvingade ståplatsreducering, och deras beslut att förbjuda AIK:s supportrar att enligt tradition möta spelarbussen vid gamla Råsunda, är åtgärder avsedda att splittra och skada klubbens supporterkultur. De är upprörande men ineffektiva: vi står mer enade än någonsin. På måndag visar vi att vår passion inte kan släckas.
Polisen har i år en, mer eller mindre, uttalad strategi vars syfte är att vända oss AIK:are mot varandra för att stöta ut, vad de anser vara, icke önskvärda element. En strategi som Läs mer »

Årsmöte och extra årsmöte – torsdag 5 mars

Som det redan har skrivits har AIK Fotbollsförening kallat till årsmöte på torsdag 5 mars kl. 18.30. I samband med detta har huvudstyrelsen valt förlägga ett extra årsmöte med anledning av bildandet av AIK Basket. Detta möte börjar kl. 18.00, med registrering från kl. 17.30. Här kan man läsa AIK Baskets handlingsplan. Förhoppningsvis kan AIK:s medlemmar ge sitt godkännande till initiativtagarna som länge och hårt arbetat för att starta en basketsektion i den Allmänna Idrottsklubben. Oavsett vad Basketsverige tidigare visat Läs mer »

Med anledning av styrelsens svar på motionen om arenafrågan

I samband med kallelsen till AIK Fotbollförenings årsmöte den 5 mars fick medlemmarna via hemsidan ta del av inkomna motioner med tillhörande styrelseförslag och dess motiveringar. Motionen beträffande arenafrågan yrkar på att bilda en kommitté vars uppgift ska vara att utreda arenafrågan, mer specifikt en ny arena mer lämpad för fotboll och AIK:s egna intressen. Motionärerna yrkar bland annat följande:
”att årsmötet beslutar uppdra att AIK FF:s styrelse fattar beslut om tillsättandet av en kommitté för att grundligt undersöka alla möjliga vägar Läs mer »